Despre

Centrul de Calcul INFO’98 s-a înființat la 1 martie 1974, ca unitate subordonată a fostului Combinat Minier Valea Jiului, actuala Companie Națională a Huilei Petroșani, iar prin desprinderea de aceasta, în anul 1998, a devenit societate de sine stătătoare. în anul 2000 societatea a fost privatizată, în prezent fiind cu capital integral privat.

Parteneriate

Performanțele firmei au fost recunoscute de partenerii noștri, în prezent fiind Microsoft Partener Gold Application Development, Oracle Silver Partner, Microsoft ResellerMicrosoft Authorized Education Reseller, Centru de testare certificat de ECDL România SA, dealer PROGIS. Din octombrie 2001 suntem marcă înregistrată la OSIM sub numărul 48379.

                                                                           

Managementul calității și securității informațiilor

La începutul anului 2002, Centrul de Calcul INFO’98 a proiectat și implementat sistemul de management al calității în conformitate cu standardul ISO 9001:2001, certificarea fiind realizată de către organismul acreditat, “Societatea Română de Asigurare a Calității” (SRAC) primind în data de 20.11.2002 certificatul cu nr. de înregistrare RO-1121.
În anul 2009 s-a făcut trecerea la noul standard ISO 9001:2008, reînnoind-se certificarea la data de 03.12.2009.
În anul 2010 s-a implementat și managementul securității informațiilor. Acesta a fost integrat cu managementul calității și în 21 septembrie 2010 s-au obținut atât recertificarea pe sistemul de management al calității prin standardul ISO 9001:2008 cât și certificarea pe sistemul de management al securității informațiilor prin standardul ISO/IEC 27001:2005.
În anul 2012 s-a implementat și managementul calității serviciilor IT, standard ISO/IEC 20000, obținând certificatul nr.07. Acesta a fost integrat cu sistemul de management al calității și sistemul de management al securității informațiilor realizând-se un sistem integrat.

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII aplicat în CENTRUL DE CALCUL INFO ‘98 S.A. este bazat pe satisfacerea cerințelor standardului internațional SR EN ISO 9001:2015 și urmărește atât satisfacerea cerințelor clienților, a cerințelor legale, a celor de reglementare, cât și îmbunătățirea continuă a calității produselor/serviciilor furnizate, în condiții de rentabilitate economică pentru firmă și de menținere a reputației pe piață.

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII INFORMAŢIILOR aplicat în CENTRUL DE CALCUL INFO ‘98 S.A. este bazat pe standardul ISO/IEC 27001:2013.
Standardul are la bază următoarele principii care definesc securitatea informației: confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informației. Abordarea acestui standard asigură o securitate pe termen lung bazând-se pe implementarea de politici, proceduri și metode de securitate destinate protejării informațiilor și resurselor organizației.

CONDUCEREA are responsabilitatea pentru înțelegerea, implementarea și menținerea sistemelor de management al calității și securității informațiilor la toate nivelurile CENTRUL DE CALCUL INFO ‘98 S.A.

ÎNTREGUL PERSONAL al CENTRULUI DE CALCUL INFO ‘98 S.A. cunoaște și se conformează procedurilor sistemelor de management al calității și securității informațiilor, pentru a satisface cerințele explicite și implicite ale clienților, servind în același timp la protejarea intereselor organizației.