Cunoaştere organizaţională

Cerinţa cu privire la cunoașterea organizațională este o cerință nouă aparută în standardul ISO 9001 la clauza 7.1.6. Cunoaşterea organizaţională este inclusă la resurse împreună cu alte resurse cum ar fi: resursele umane,  mediu de lucru, resurse de măsurare și monitorizare. Prin urmare este lesne de înțeles că una dintre cele mai importante resurse ale […]

Mai mult