ISO 27001 si RGPD

În RGPD se fac numeroase referințe la importanța sistemelor de certificare pentru atingerea mai rapidă a conformității. ISO 27001 este standardul internațional de bune practici pentru securitatea informațiilor și cuprinde cele trei aspecte esențiale ale asigurării securităţii informațiilor: oameni, procese și tehnologie. Prin această abordare, la punerea în aplicare a măsurilor de protecție a informațiilor, […]

Mai mult

Evaluarea riscurilor profesionale prin metoda INCDPM

Evaluarea riscurilor este activitatea prin care se identifica factorii de risc de accidentare si/sau îmbolnăvire profesionala si se determina cantitativ nivelul de risc al unui loc de munca/post de lucru. Metoda INCDPM – consta in identificarea tuturor factorilor de risc existenți la locul de munca analizat pe baza unor liste de control prestabilite si cuantificarea […]

Mai mult

Principii fundamentale ale evaluarii riscurilor

Evaluarea riscurilor reprezintă studiul sistematic al tuturor aspectelor procesului de muncă susceptibile de a genera evenimente nedorite, al mijloacelor de eliminare a pericolelor şi al măsurilor de prevenire/protecţie aplicabile pentru controlul acestor riscuri; Conducerea la vârf va consulta şi/sau va implica direct toţi factorii afectaţi/interesaţi: angajator, conducere la vârf, muncitori şi reprezentanţii acestora; Evaluarea riscurilor comportă […]

Mai mult

Cerinte RGPD pentru un site

Regulamentul de protecție a datelor cu caracter personal intrat în vigoare în 25 mai 2018 afectează nu doar afacerile şi firmele în general, ci şi site-urile pe care acestea le dețin, în special cele ce colectează date personale de la oricare din cetățenii UE. După cum am mai discutat în postările anterioare orice individ, conform […]

Mai mult