Operator-Imputernicit

Pentru a înţelege mai bine care ar trebui să fie relaţia dintre operator şi împuternicit plecăm de la definiţiile acestor: operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării […]

Mai mult

Dreptul de a fi uitat

Ce este dreptul la ștergere? Dreptul la ștergerea datelor personale face parte din noile prevederi introduse de Regulamentul general de protectie a datelor cu caracter personal (GDPR). Cunoscut în special ca „dreptul de a fi uitat“, acesta se bazează pe principiul de a garanta oricărui individ libertatea de a  face ce vrea cu datele sale […]

Mai mult