Cunoaştere organizaţională

Cerinţa cu privire la cunoașterea organizațională este o cerință nouă aparută în standardul ISO 9001 la clauza 7.1.6. Cunoaşterea organizaţională este inclusă la resurse împreună cu alte resurse cum ar fi: resursele umane,  mediu de lucru, resurse de măsurare și monitorizare. Prin urmare este lesne de înțeles că una dintre cele mai importante resurse ale […]

Mai mult

Asteptarile si nevoile partilor interesate

Clauza 4.2 din ISO 9001:2015 vorbeşte despre înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate. Astfel, orice organizaţie ar trebui să identifice părţile interesate  relevate pentru sistemul de management implementat. Spre exemplu: Nevoile şi aşteptările clienţilor ar putea fi: livrarea de produse de calitate precum; şi o comunicare bună cu organizaţia. Proprietarii şi acţionarii aşteaptă: profit, răspuns flexibil la oportunităţile de afaceri o […]

Mai mult