Informaţii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016 (679/2016)

Despre sănătate şi securitate în muncă

Legea nr. 319 din 2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Instruire ISO 9001

Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

Instruire ISO 27001

Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe.